سوالات متداول ثبت شرکت

سوالات متداول ثبت شرکت

سوالات متداول ثبت شرکت

سوالات متداول ثبت شرکت

انتخاب نوع شرکت با توجه به هدف موضوع و تعداد نفرات متفاوت است ولی شرکتهای سهامی خاص در نزد بانکها در قبال پرداخت تسهیلات از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.

بله،هرگونه تغییراتی که منجر به تغییرات مفاد اساسنامه گردد نیازمند درج آگهی در روزنامه رسمی میباشد.

خیر،پرداخت مالیات ارتباطی به موضوع شرکت ندارد و عملکرد و قراردادهای شرکت دخیل در امر مالیات میباشد.

فروشگاه های اینترنتی همانند فروشگاه های حضوری نیازمند اخذ مجوز میباشند،در ابتدای امرمجوزهای مورد نیاز نماد،ساماندهی،دیجیتال،نظام صنفی رایانه ای،درگاه پرداخت اینترنتی میباشد.

سهامدار بودن در شرکت شرایط سنی خاصی ندارد پس افراد در هر سن وسالی میتوانند سهامدار شرکت باشند ولی برای عضو هیئت مدیره بودن رعایت سن قانونی(18سال تمام)الزلمی است.

خیر،داشتن کارت پایان خدمت ارتباطی به ثبت شرکت ندارد.

خیر،از انجا که مدیرعامل نماینده و وکیل شرکت به حساب می آید باید برای مدیرعامل حق امضا در نظر بگیریم.

به طور کلی تغییرات در شرکت ها ملزم به تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه بوده که صورتجلسات با عنوان های مجمع عمومی فوق العاده،مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده/سالیانه و هیئت مدیره میباشد.

شرکت ها هر تغییراتی را که منجر به تصمیمات جدیدی در شرکت گردد را در روزنامه رسمی منتشر کرده که با عنوان آگهی تغییرات یاد میشود.

بر اساس تبصره 2 ماده 143 قانون مالیات مسقیم برا ی هر نقل و انتقالی میبایست مالیات پرداخت گردد که این میزان برای شرکتهای سهامی خاص 4% مبلغ اسمی سهام آنان میباشد.

پس از فوت یکی از شرکا میزان سهام آن متوفی طبق گواهی حصر وراثت به وراث او به نحو قهری منتقل میگردد حال چنانچه وراث بخواهد جز سهامداران شرکت باشند مجدد مجمع تشکیل شده و اعضا هیئت مدیره انتخاب میشوند وچنانچه نخواهند جز سهامداران باشند میزان سهام/سهم الشرکه خودرا انتقال داده و از شرکت خارج میشوند.

بله،مدیرعامل شخص حقیقی بوده که از طرف هیئت مدیره از بین اعضا یا خارج از آنها انتخاب میشود.

بله،هرفرد میتواند در شرکت های متعدد سمت های مختلفی داشته باشد اما طبق ماده 126 قانون تجارت فقط در یک شرکت میتواند سمت مدیرعاملی داشته باشد.

مفهوم شرکت به معنای شراکت بوده فلذا برای تاسیس و حفظ مفهوم آن حضور حداقل دو نفر الزامی میباشد.

هرشرکت در زمان انحلال ملزم به انتخاب مدیر تصفیه میباشد که مدت تصدی آن 2 سال بوده و مدیران تصفیه پیش از انجام هرگونه اقدامی برای تقسیم دارایی شرکت میان سهامداران خواه در مدت نصفیه یا پس از آن،باید شروع تصفیه و دعوت از بستانکاران را سه مرتبه و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی کنند و لااقل شش ماه از تاریخ نشر اولین آگهی نیز گذشته باشد تخلف از این امر مدیر تصفیه را مسوول خسارت بستانکارانی قرارخواهد داد که طلب خود را دریافت نکرده اند.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.