سوالات متداول حقوقی

سوالات متداول حقوقی

سوالات متداول حقوقی

سوالات متداول حقوقی

از قدیم گفته اند که هر انسانی در برخورد و مواجه با مشکلات به یک مشاور دلسوز و خبره نیاز دارد. در مورد مسائل و پرونده های حقوقی که نیاز به مشاوره حتی بیشتر هم می شود. اما متاسفانه خیلی ها تصور می کنند که بدون مشاوره حقوقی و کمک های یک وکیل، می توانند مسائل حقوقی خود را حل و فصل کنند. اما چنین تصوری از اساس اشتباه است و توصیه می کنیم که در این باره بیشتر فکر کنید.مشاوره حقوقی می تواند دیدگاه شما را نسبت به مشکل حقوقی تان، تغییر دهد و راهکارهای بهتری برای حل آن به شما بدهد.

یعنی ازدواجی که سند آن در دفترخانه ازدواج ثبت نشده است و بین طرفین است.

تصویر دادنامه مبنی بر محکومیت ،نظریه پزشکی قانونی،گزارش کلانتری و در صورت عدم وجود این دلایل قسمت منضمات جهت تعیین کارشناس تکمیل گردد.

تصویر مصدق دادنامه (اختیاری) تصویرمصدق شناسنامه (اجباری) تصویر مصدق استشهادیه محلی (اختیاری)

افرادی که با یکدیگر رابطه نسبی دارند مانند: فرزند، پدر، مادر، خواهر، و برادر یا نماینده قانونی آن ها.

محجور، نماینده قانونی یا وکیل آن ها می توانند تقاضای صدور حکم رشد بدهند.

یا هر دو باید حضور داشته باشند یا یک طرف به همراه وکیل طرف دیگر یا وکلای طرفین باید حضور داشته باشند

اداره ی ثبت احوال محل صدور شناسنامه. در صورتی که محل صدور شناسنامه خارج از شهر تهران باشد در قسمت خوانده نشانی شهرستان مورد نظر قید می شود. در این حالت بر اساس محل اقامت خواهان تعیین صلاحیت انجام می پذیرد.

خیر، درابتدا باید درخواست اعسار را مطرح کرد و سپس بعد از تعیین تکلیف راجع به آن مجدداً درخواست تعدیل تقسیط را مطرح کرد

است و بین طرفین است.

خوانده این دعوا وزارت دادگستری و یا صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری می باشد که در هر صورت باید به مجتمع بهشتی ارسال گردد.

بله، اگر توافقی درباره مهریه صورت نگرفته باشد، می توان اقدام به طلب مهریه نمود.

بله دادگاه می تواند کارشناس تعیین کند.

در امور غیرمالی که راساً می تواند دخالت کند، می تواند وکیل هم بگیرد اما در امور مالی ولی یا قیم او باید برایش وکیل بگیرد.

دعوی باید به طرفیت فرزندی که ادعای طرد از آن خانواده می شود و همسر اقامه شود. در صورتی که فرزند محجور باشد باید برای دفاع حقوق فرزند برای او قیم اتفاقی تعیین نمود و دادخواست را علیه فرزند به عنوان خوانده و قیم به عنوان نماینده تقدیم کرد.

بله، طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

فرزند خواهان است و مادر به نمایندگی از او باید دادخواست مطالبه نفقه بدهد.

خیر، سند ازدواج اجباری نیست. لیکن مدرک مثبته جهت اثبات موضوع باید ارائه شود.

رای هیات تشخیص، نامه اداره کار و گواهی ابلاغ رای از موارد الزامی است و در صورت وجود ادلة دیگر باید در قسمت سایر ضمائم درج شود

با توجه به رویه جاری اینگونه اوراق بعنوان چک شناخته نمی شود لذا دعوی مطروحه در قالب مطالبه وجه چک قابل ثبت نبوده و می بایست بعنوان دعوای مطالبه طلب اقدام شود

خیر، میزان مهریه قابل کم یا زیاد شدن نیست. لکن درخواست تعدیل تقسیط مهریه در مورد کم یا زیاد شدن اقساط پرداخت مهریه است.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.