عدم تمکین چیست؟ عدم تمکین زمانی رخ می دهد که وظایف زوجین به درستی در رابطه انجام نشود. یعنی همزیستی و میل جنسی با یکدیگر که وسیله حسن معاشرت است و جزء وظایف زن و شوهر است; انجام نگیرد.

در این صورت اگر یکی از طرفین بر عدم تمکین اصرار کند; حکم باطل صادر می شود. در این صورت زن نامشروع محسوب می شود و حق نفقه او ساقط می شود.

اگر عدم تمکین از طرف مرد باشد؛ و ادامه زندگی را متعسر گرداند زن می تواند تقاضای طلاق نماید.
در ادامه مقاله در رابطه با عدم تمکین چیست مطالب جامع تری را بیان خواهیم نمود. از این رو پیشنهاد می کنیم تا پایان مقاله ما را همراهی کنید.

نافرمانی چیست؟

 

معنای لغوی تمکین ( تمکین چیست؟)

بعد از اینکه عقد نکاح بطور صحیح واقع شد، هر یک از زوجین (زن و مرد) در مقابل یکدیگر به انجام وظایف مشخصی متعهد می گردند. برهمین اساس، تمکین که در لغت به معنای تن دادن و اطاعت کردن است، در راستای همان وظایف زناشویی معنا پیدا می کند.

بر طبق آن زن موظف می شود که خود را در اختیار مرد قرار دهد، به این معنی که هیچ مانعی بین آنها برای استمتاع مرد از زن وجود نداشته باشد، و هر زمان و مکانی که شرعاً و عرفاً بهره مند شدن مرد از زن اشکال نداشته باشد، بتواند از همسر خود استمتاع کند.

انواع مختلف تمکین

حقوقدانان، از دو نوع تمکین نام برده اند: تمکین خاص و تمکین عام.

 1. تمکین خاص: فقها از این نوع تمکین با عنوان تام یا کامل یاد کرده اند. این نوع تمکین که جنسی است به این معناست که زن برای رابطه جنسی به معنای خاص، با شوهر خود آمادگی داشته باشد.
 2. تمکین عام: مقصود از این نوع تمکین آن است که زن اضافه بر اجابت خواسته های مشروع شوهر، و ایفای وظایف ناشی از زوجیت، سرپرستی و مدیریت شوهر بر خانواده و فرزندان را بپذیرد.

بطور مثال، مطابق با قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، از جمله وظایف زن آن است که در منزلی سکونت داشته باشد که شوهر او انتخاب نموده است به شرط آنکه منزل، متناسب با شئونات زن انتخاب شده باشد.

بنابراین سکونت زن در منزلی که شوهر او انتخاب می کند یکی از موارد تمکین زن محسوب می شود. در همین ارتباط ماده ١١١۴ قانون مدنی آمده است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».

معنای لغوی تمکین ( تمکین چیست؟)

ناشزه چیست؟

مطابق قوانین فقهی، به زنی که از انجام وظایف زناشویی در مقابل شوهر خود خودداری کند، ناشزه گفته می شود. مطابق با قانون مدنی به چنین زنی نفقه تعلق نخواهد گرفت.

ماده ١١٠٨ قانون مدنی در همین زمینه می گوید:«هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود». البته باید توجه داشت که کاربرد این واژه مختص زنان نیست و دربارۀ مردانی هم که از انجام وظایف خود دربارۀ زوجه کوتاهی می کنند، صدق می کند چنانکه به چنین مردانی در فقه ناشز گفته می شود.

مصادیق انواع عدم تمکین برای زن

 1.  در صورتی که زن بدون داشتن عذر شرعی از نزدیکی با مرد خودداری کند.
 2. زن از دستورات مرد که مبنی بر ریاست خانواده است، سر پیچی کند.
 3.  در تربیت فرزندان با شوهر همکاری نداشته باشد.
 4. منزلی که مرد برای او تهیه کرده است را ترک کند.
 5.  زن، به مشاغلی که مخالف منافع مصالح خانواده باشد مشغول به کار شود.

مصادیق انواع عدم تمکین برای زن

عدم تمکین چیست؟

بنابر آنچه گفته شد، زن و مرد موظف هستند تکالیف خود را در برابر یکدیگر انجام دهند و با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند. در غیر این صورت، عدم تمکین هر یک از زوجین، مصداق نشوز تلقی شده و منجر به پیامدهایی برای آنان می شود.

از سوی دیگر، نشوز یا عدم تمکین، که به معنای عدم ایفای هریک از وظایف و تکالیف میان زوجین تلقی می شود، تنها به زن اختصاص ندارد بلکه چنانچه مردی نیز وظایف خود را در قبال زن در خانواده انجام ندهد، به او در اصطلاح ناشز گفته می شود و احکام مربوط به عدم تمکین درباره او نیز صدق می کند.

برهمین اساس، در صورتی که زن تمکین کند اما مرد نفقه او را نپردازد، زن می تواند از او شکایت کیفری کرده و دادگاه نیز مرد را به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم کند.

قانون حمایت از خانواده در همین مورد در ماده 53 آورده:«هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود».

بدین ترتیب، در صورتی که این عدم حسن معاشرت با زن به گونه ای باشد که موجب سختی زن شود و دیگر ادامه زندگی برای او ممکن نباشد، زوجه می تواند به استناد همین امر، از دادگاه حکم طلاق عسر و حرج بگیرد.

آثار تمکین نکردن زن از همسر

عدم تمکین هر یک از زوجین می تواند آثاری به همراه داشته باشد که از آن جمله می توان به محروم شدن زن از نفقه، طلاق در صورت عدم تمکین زن و گرفتن اجازه ازدواج مجدد برای مرد از دادگاه، اشاره کرد.

البته آثار و نتایج مذکور، صرفا در صورت طی مراحل قانونی و اثبات آن به دادگاه بوجود می آیند و کسی که مدعی عدم تمکین است، باید نخست آن را اثبات کند.

برای این کار لازم است که مرد ابتدا به دادگاه خانواده دادخواست الزام به تمکین زوجه را تقدیم کرده و در صورتی که دادگاه عدم تمکین را احراز کرد، مرد می تواند از حق تمکین خود استفاده نموده و نفقه زوجه را نپردازد.

عدم تمکین چیست؟
در چه شرایطی زن می تواند به نحو مشروع از تمکین سرباز زند؟

شرایطی هم وجود دارد که زن می تواند به صورت مشروع از تمکین کردن سرباز زند. در صورت وجود این شرایط، او دیگر ناشزه نخواهد بود و نفقه به او تعلق خواهد گرفت.

از جمله این شرایط می توان به این موارد اشاره کرد:

 •  پزشک برقراری رابطه را برای زن منع کرده باشد.
 • مرد بیماری مقاربتی داشته باشد.
 • خروج از منزل برای او ضرورت داشته باشد.
 • ماندن در منزل شوهر موجب ضرر مالی یا جانی به او بشود.
 • اگر زن در دوره عادت ماهانه باشد، می تواند از رابطه زناشویی با شوهر خودداری نماید.
 •  عدم تهیه منزل مناسب شان و شئونات زوجه.
 •  استفاده زن باکره از حق حبس خود به شرطی که تمکین عام نکرده باشد.

حق تمکین چیست؟

تمکین تکلیفی است که زوجین در روابط زناشویی در مقابل یکدیگر دارند و در مقابل این تکلیف، مانند تکالیف دیگر، حق تمکین وجود دارد. در صورتی که هرکدام از طرفین، تکالیف خود را به درستی ایفا نکنند، برای طرف دیگر حق تمکین بوجود می آید که با استناد به آن می تواند اقداماتی را در مقابل دیگری انجام دهد و از ضمانت اجراهای قانونی بهره مند شود.

در صورتی که زن بدون داشتن عذر مشروع، از تکلیف تمکین خود سر باز زند، برای مرد حق تمکین بوجود می آید، و او این حق را دارد که از ضمانت اجراهای قانونی که برای عدم تمکین زن پیش بینی شده است استفاده کند.

با استناد به حقی که در نتیجه عدم تمکین زن ایجاد شده است، مرد می تواند زن را الزام به تمکین کند و در صورتی که همچنان از تمکین سرپیچی کرد، نفقه او را نپردازد، یا از دادگاه اجازه ازدواج مجدد دریافت کند و یا با پرداخت مهریه ی او درخواست طلاق کند.

مرد هم مانند زن در زندگی مشترک تکالیفی دارد و طبیعتا در صورتی که این تکالیف را انجام ندهد، حقوقی برای زن ایجاد می شود؛ با این حال این حقوق را حق تمکین نمی خوانیم.

در صورتی که مرد وظایف زناشویی خود را به درستی ایفا نکند، و یا در ارتباط با همسرش حسن معاشرت نداشته باشد به گونه ای که شرایط عسر و حرج بوجود بیاید و ادامه زندگی مشترک برای زوجه دشوار باشد، زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

همچنین در صورتی که مرد نفقه نپردازد، زن می تواند مرد را مورد تعقیب کیفری قرار دهد. ذکر این نکته ضروری است که زن در هر صورت ولو ناشزه بودن، مستحق مهریه و اجرت المثل است.

حق تمکین چیست؟

وظایف زوجین درباره نفقه و تمکین

در دادگاه مطالبه نفقه، زن موظف است تا اثبات کند که ناشزه نبوده و از شوهر خود تمکین کرده است؛ اما با تمام این اوصاف شوهر به رغم مادۀ 1106 قانون مدنی که در نکاح دائم پرداخت نفقه را از وظایف شوهر دانسته است از پرداخت نفقه به وی امتناع کرده است.

به محض وقوع صیغه عقد، زن و شوهر در مقابل یکدیگر موظف به انجام وظایفی می شوند. ماده ١١٠٢ قانون مدنی در اینباره آورده:«همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود».

در دادگاه الزام به تمکین نیز، مرد باید ثابت کند که زن به عناوین مختلف از تمکین امتناع نموده و ناشزه محسوب می شود. بنابر قانون ناشزه باشد نفقه به او تعلق نمی گیرد.

علاوه بر این ممکن است دادخواست طلاق یکطرفه او با دشواری های زیادی روبرو شود و نتواند طلاق بگیرد. در صورتی که مرد در این شرایط دادخواست طلاق بدهد، شرط نصف شدن دارایی زن و مرد در اینصورت از بین میرود.

شرایط الزام به تمکین

در صورتی که زن بنابر هر علتی از شوهر خود تمکین(عام یا خاص) ننماید، در این صورت مرد می تواند دادخواست الزام زن به تمکین را از طریق مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید.

بعد از ثبت دادخواست، پرونده از طریق دفتر خدمات قضایی به دادگاه خانواده محل اقامت زوجه ارسال می گردد. توصیه می گردد قبل از ثبت دادخواست الزام به تمکین، اظهارنامه ای با موضوع تمکین زوجه و بازگشت او به منزل، ارسال گردد.

بعد از ارجاع پرونده به دادگاه خانواده، پرونده به یکی از شعب ارسال می شود و بعد از آن وقت رسیدگی تعیین می شود و به طرفین ابلاغ می گردد. در جلسه رسیدگی، شوهر موظف است که ثابت نماید منزل و اسباب و اثاثیه ای متناسب با شئونات زن تهیه نموده است.

در این مرحله کارشناس رسمی دادگستری توسط قاضی دادگاه تعیین می شود تا شرایط موجود را بررسی نماید و نظر خود را اعلام کند. در صورتی که ادعای مرد ثابت شود و حکم بر الزام زن به تمکین صادر گردد، پس از قطعیت رای مرد میتواند از دادگاه بدوی تقاضای صدور اجراییه را بنماید و با ارسال پرونده به اجرای احکام، حکم اجرا گردد.

نکته مهم:

نکته حائز اهمیت این است که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نمی توان با توسل به زور یا تهدید زن را به خانه شوهر برگرداند. در این شرایط زن، ناشزه است و مستحق نفقه نمی باشد.

وظایف زوجین درباره نفقه و تمکین

مدت زمان صدور حکم عدم تمکین

درباره ی مدت زمانی که برای صدور حکم عدم تمکین لازم است باید گفت که معمولا مدت زمان و مهلت ترک منزل از طرف زن باید به اندازه ای باشد که شوهر در طول آن مدت دچار اضطرار شده باشد؛ بنابراین، در طول مدت زمان کوتاه ترک منزل دادگاه هرگز اجازه ازدواج مجدد صادر نمی کند.

همانگونه که پیشتر اشاره شد، تمکین عام به این معناست که ریاست خانواده از خصایص شوهر است و زن باید در امورات کلی همچون محل سکونت یا زندگی مشترک تابع همسر خود باشد و در همان منزلی که شوهر برای زندگی تدارک دیده است، زندگی کند، مگر اینکه حق تعیین مسکن را در عقد نکاح به دست آورده باشد.

چنانچه میان زن و شوهر اختلافی پدید آید که بر پایۀ آن، زن محل زندگی خود را ترک کند، مرد می تواند اقدام به اقامه دعوای الزام به تمکین نماید.

براساس قوانین فقهی، ترک منزل یا ترک زندگی خانوادگی توسط زن به نوعی عدم تمکین محسوب می شود؛ چرا که اصولا زن برای خارج شدن و ترک کردن منزل باید اجازه شوهر را داشته باشد.

چه مدت زمانی لازم است تا قانون حکم به عدم تمکین زن را صادر کند؟

در پاسخ به این سوال، باید گفت که اصولا مدت زمان خاصی برای اثبات عدم تمکین زن وجود ندارد؛ یعنی نمی توان گفت که اگر زنی بدون اجازه شوهرش به منزل خانوادگی خودش سری زد، مرتکب عدم تمکین شده است و می توان زن را به مجازات عدم تمکین محسوب کرد. بنابراین، در هر مورد، بسته به پرونده ممکن است مدت زمان متفاوتی را برای اثبات عدم تمکین قایل شد.

به عنوان مثال در یک مورد، ممکن است پس از یک هفته ترک منزل مشترک توسط زن، عدم تمکین وی به اثبات برسد؛ چرا که عدم تمکین کاملا غیر موجه بوده است و این موضوع در دادگاه توسط شوهر به اثبات رسیده است.

اما در یک مورد دیگر، از آن جهت که زن عذر موجه عدم تمکین داشته است، حتی ماه ها هم دور از همسر خود بوده و در منزل دیگری سکونت کند؛ اما عدم تمکین زن موجه تلقی شود و به عنوان مثال، مرد نتواند با اثبات عدم تمکین زن، حکم ازدواج مجدد بگیرد.

بنابراین، در پاسخ به این سوال که نقش مدت زمان و فرصت ترک منزل توسط زن در دعوای تمکین چیست، باید اذعان داشت که اصولا زمان مشخصی را نمی توان برای این موضوع بیان کرد.

اما در حالت کلی، عدم تمکین زن در مدت کوتاه، مثلا قهر یکی دو روزه و ترک منزل مشترک در این مدت، سبب اثبات عدم تمکین زن در دعوای عدم تمکین نخواهد شد و آنچه که بیشتر از نقش مدت زمان عدم تمکین زن مهم است، اثبات عدم تمکین زن در دادگاه است و معمولا دادگاه ها ترک منزل در مدت کوتاه را عدم تمکین محسوب نمی کنند.

لذا اگر مرد بخواهد در دعوای عدم تمکین، اثبات نماید که همسرش تمکین نمی کند، خود وی باید با آوردن دلایل و مدارک لازم، عدم تمکین زن خود را اثبات نماید.

یکی از مهم ترین دلایلی که برای اثبات عدم تمکین زن در دعوای عدم تمکین کاربرد دارد ، شهادت شهود است. گاهی نیز خود زن در دادگاه و نزد قاضی اقرار می کند که از همسر خود تمکین نکرده است و زندگی مشترک را ترک کرده است. همچنین، صورتجلسه کلانتری برای اثبات عدم تمکین زن نیز معمولا کاربرد خواهد داشت.

تقاضای عدم تمکین(الزام به تمکین)

تقاضای عدم تمکین(الزام به تمکین)

براساس قوانین، اگر شخصی بدون داشتن دلایل موجه، از تمکین در برابر دیگری امتناع کند، باید به صورت قانونی ملزم شود که به وظایف زناشویی خود عمل کند. بر این اساس، الزام به تمکین تنها از جانب حکم دادگاه قابل اجراست و خود زوجین حق ندارند با زور همسرخود را ملزم به تمکین از خود کنند.
بدین ترتیب حتی با وجود صدور حکم دادگاه نیز، نمی توان شخص را مجبور به تمکین کرد. البته عدم اطاعت از حکم دادگاه عواقبی دارد که از آن جمله اگر زوجه رای دادگاه را اجرا نکند ناشزه محسوب شده و از دریافت حق و حقوق خود محروم می شود.

مراحل طرح شکایت ترک نفقه

 •  ثبت دادخواست الزام به تمکین در دفتر خدمات الکترونیک قضائی به توسط زوج یا وکیل وی.
 • فرستادن اظهارنامه لزوم تمکین و بازگشت به زن
 •  تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده
 •  برگزاری دادگاه خانواده در محل اقامت زوجه
 •  شنیدن اظهارات طرفین در دادگاه و دعوت زوجین به اصلاح
 •  اثبات مقدمات و ملزومات تمکین زن از جمله تهیه مسکن و نیازهای خانه و خانواده
 •  ابلاغ رای تمکین در صورت خودداری و یا امتناع زوجه
 •  ارائه فرصت 20 روزه به زوجین جهت اعتراض و تجدید نظر خواهی
 • صدور حکم قطعی به نفع شوهر
 • درخواست صدور اجرائیه حکم الزام به تمکین توسط مرد.

مجازات عدم تمکین زن

دربارۀ اینکه آثار عدم تمکین زن چیست، برخی این سوال را می پرسند که مجازات عدم تمکین زن چیست. در پاسخ باید اذعان داشت که مجازات قانونی، تنها در صورتی در قبال اشخاص اجرا می شود که در قانون برای عمل آنها جرم تعیین کرده باشد.

اما براساس قانون، عدم تمکین از سوی زن، جرم محسوب نمی شود تا بتوان وی را مجازات کرد، بلکه بهتر است گفته شود که آثار حقوقی عدم تمکین از سوی زن مواردی است که در ذیل بدان اشاره می شود:

 1.  در صورتی که زن بدون مانع مشروع از تمکین در برابر شوهر خودداری کند، از حق دریافت نفقه محروم خواهد شد.
 2.  در صورت عدم تمکین، زن از برخی از حقوق مالی بعد از طلاق همچون تنصیف اموال و دارایی های مرد پس از طلاق محروم می گردد.
 3.  مرد با گذشت مدت زمان عدم تمکین زن، می تواند با مراجعه به دادگاه حکم ازدواج مجدد بگیرد.

همانگونه که ملاحظه می شود در صورتی که زن از تمکین خودداری کند، مجازات نخواهد شد و مجازات عدم تمکین زن، همان عدم بهرمندی زن از حقوق مالی است که در صورتی که مرد حقوق مالی زن را ادا نکند، زن نمی تواند به دادگاه مراجعه کند.

مجازات عدم تمکین زن

گناه عدم تمکین زن از شوهر از نظر شرع

از نظر فقه اسلامی، در صورتی که زن عذر شرعی نداشته باشد و از ارتباط جنسی با همسرش پرهیز کند، روایاتی وجود دارد که حاکی از آن است که این عدم تمکین می تواند گناه باشد.

در حدیثی از پیامبر(ص) در اینباره آمده «قسم به کسی که جان من در دست اوست اگر مردی همسرش را به بسترش فراخواند و او امتناع ورزد، خداوندی که در آسمان است بر او خشمگین می‌شود تا زمانیکه مرد راضی شود».

در روایت دیگری نیز در اینباره آمده که پیامبر(ص) فرمود:« هرگاه مرد، زنش را به بستر خود فرابخواند و زن به بستر شوهرش نرود و مرد، شب را در حال خشم (و نارضايتی) از همسرش سپری کند، ملائکه آن زن را تا صبح لعنت می کنند».

مجازات عدم تمکین مرد از زن

براساس قوانین حقوقی خانواده، در صورتی که شرایط نشوز مرد بوجود بیاید، به عنوان مثال اگر مرد وظایف زناشویی اش را به خوبی انجام ندهد، به گونه ای که موجب عسر و حرج زن بشود، به این معنی که شرایط مشقت باری برای زن بوجود بیاید و ادامه زندگی برای او ممکن نباشد، می تواند به دادگاه مراجعه کرده و در صورت اثبات این شرایط، قاضی حکم طلاق او را از همسرش صادر می کند.

یکی از وظایفی که مرد بر عهده دارد، پرداخت نفقه به همسرش است و طبیعتا در صورتی که از این تکلیف خود سر باز زند، پیامد هایی برای او به بار خواهد داشت.

ماده 53 قانون حمایت از خانواده در همین مورد می گوید: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود».

به این معنی که اگر زن از مرد بابت پرداخت نکردن نفقه خود، شکایت کند، دادگاه می تواند او را به شش ماه تا دو سال حبس محکوم کند. بنابراین هرچند مرد ناشز می شود، اما همسر او نمی تواند با عنوان عدم تمکین مرد به دادگاه مراجعه کند و حق و حقوق خود را در این زمینه به اجرا بگذارد.

مدت زمان صدور حکم عدم تمکین

با تقدیم دادخواست الزام به تمکین زوجه توسط مرد به دادگاه خانواده روند رسیدگی به دعوای عدم تمکین آغاز می شود و پس از آن که دادگاه به آنها نوبت رسیدگی داد، بررسی شرایط و اوضاع و احوال پرونده اقدام می کند.

در صورتی که شرایط عدم تمکین محرز باشد، یعنی دادگاه به راحتی تشخیص بدهد که تمکین انجام نمی گیرد، معمولا در پایان جلسه اول دادرسی رای عدم تمکین را صادر می کند.

در صورتی که در طول مدت دادرسی و صدور رای، تمکین صورت نگرفت، رای به اجرای احکام فرستاده می شود و در آن مرحله، زن به تمکین دعوت می شود و مادامی که تمکین انجام نشود، از نفقه محروم خواهد بود و در این میان مرد می تواند از دادگاه تقاضای اجازه ازدواج مجدد کند. معمولا مدت زمان صدور حکم عدم تمکین از زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم حد الاقل 6 ماه است.

گناه عدم تمکین زن از شوهر از نظر شرع

اقدامات بعد از رای تمکین

در صورتی که پس از صدور حکم عدم تمکین، زن همچنان از تمکین سر باز زند، در این صورت در راستای اجرای حکم، دادگاه او را دعوت و الزام به تمکین می کند و تا زمانی که که تمکین نکند، از نفقه برخوردار نخواهد بود و زوج می تواند از دادگاه صدور اجازه برای ازدواج مجدد را درخواست کند.

طلاق در صورت عدم تمکین زن موجب از بین رفتن نفقه و موجبات شرط تنصیف اموال زوج می شود. با این حال دادگاه و مامورین قانون به هیچ وجه نمی توانند زن را مجبور به تمکین کنند. باید توجه داشت که زن حتی در صورت ناشزه بودن، مستحق دریافت مهریه و اجرت المثل است.

برای شکایت عدم تمکین از چه کسی راهنمایی بگیریم؟

وقتی که شما در فرایند قانون و مشکلات آن قرار می گیرید نیاز دارید تا از یه متخصص در این زمینه کمک دریافت کنید. قبل از اینکه به تنهایی برای ثبت درخواست اقدام نمایید پیشنهاد می شود از یک کارشناس و یا وکیل در زمینه عدم تمکین و فرایند نوشتن درخواتس کمک بگیرید.

موسسه حقوقی حامیان عدالت با کارشناسان و وکلای مجرب آمادگی پاسخگویی به شما در زمینه عدم تمکین و مراحل قانونی آن را دارد. اگرر می خواهید به صورت آنلاین اقدام کنید، پیشنهاد می کنیم از طریق فرم درخواست مشاوره حقوقی با موسسه در ارتباط باشید.

همچنین می توانید از طریق شماره تماس های 091206022، 02833325538 به صورت مستقیم با موسسه تماس بگیرید.

 

سخن پایانی

در این مقاله به طور کامل در مورد عدم تمکین چیست؟ مطالبی را ارائه نمودیم. با این حال بهتر است تمام جوانب و شرایط را در نظر گرفته و برای ورود به فضای قانونی با اطلاعات بیشتری اقدام نمایید.

موسسه حقوقی حامیان عدالت، مشاوره رایگان نیز ارائه می کند. در صورت نیاز می توانید از نظرات متخصصین موسسه ما استفاده کنید.

 

سوالات متداول

تمکین چند نوع است؟

تکمین بر دو نوع ؛ تمکین خاص و تمکین عام تعریف شده است.

به چه کسی ناشزه گفته می شود؟

مطابق قوانین فقهی، به زنی که از انجام وظایف زناشویی در مقابل شوهر خود خودداری کند، ناشزه گفته می شود. مطابق با قانون مدنی به چنین زنی نفقه تعلق نخواهد گرفت.

چه مدت برای دریافت حکم عدم تمکین زمان نیاز است؟

 باید گفت که اصولا مدت زمان خاصی برای اثبات عدم تمکین زن وجود ندارد؛ یعنی نمی توان گفت که اگر زنی بدون اجازه شوهرش به منزل خانوادگی خودش سری زد، مرتکب عدم تمکین شده است و می توان زن را به مجازات عدم تمکین محسوب کرد. بنابراین، در هر مورد، بسته به پرونده ممکن است مدت زمان متفاوتی را برای اثبات عدم تمکین قایل شد.