تعرفه


 تعرفه خدمات وب سایت دادنام(اولین نیازمندی حقوقی ایران)

 

 وکیل دادگستری:

 

1-وکیل دادگستری(یک ماهه)

نمایش پرتال وکیل دادگستری در وب سایت دادنام به مدت یک ماه قیمت به تومان

150000

 

2-وکیل دادگستری(سه ماهه)

نمایش پرتال وکیل دادگستری در وب سایت دادنام به مدت سه ماه قیمت به تومان

400000

 

3-وکیل دادگستری(شش ماهه)

نمایش پرتال وکیل دادگستری در وب سایت دادنام به مدت شش ماه قیمت به تومان

750000

 


کارشناسان رسمی دادگستری:

 

1-کارشناس رسمی دادگستری(یک ماهه)

نمایش پرتال کارشناس در وب سایت دادنام به مدت یک ماه قیمت به تومان

100000


2-کارشناس رسمی دادگستری(سه ماهه)
نمایش پرتال کارشناس رسمی در وب سایت دادنام به مدت یک ماه قیمت به تومان

250000

3-کارشناس رسمی دادگستری(شش ماهه)

نمایش پرتال کارشناس رسمی در وب سایت دادنام به مدت شش ماه قیمت به تومان

450000

 

 

دفتر خانه اسناد رسمی:

 

1-دفتر خانه اسناد رسمی(یک ماهه)

نمایش پرتال دفتر خانه در وب سایت دادنام به مدت یک ماه قیمت به تومان

100000

2-دفتر خانه اسناد رسمی (سه ماهه)
نمایش پرتال دفتر خانه اسناد رسمی در وب سایت دادنام به مدت سه ماه قیمت به تومان

250000

3-دفترخانه اسناد رسمی(6 ماهه)

نمایش پرتال دفتر خانه اسناد رسمی در وب سایت دادنام به مدت شش ماه قیمت به تومان

450000

 

 

دفتر ازدواج و طلاق:

 

دفتر ازدواج و طلاق(1ماهه)

نمایش پرتال دفتر ازدواج و طلاق در وب سایت دادنام به مدت یک ماه قیمت به تومان

80000

دفتر ازدواج و طلاق(3 ماهه)

نمایش پرتال دفتر ازدواج و طلاق در وب سایت دادنام به مدت 3 ماه قیمت به تومان

200000

دفتر ازدواج و طلاق(6 ماهه)

نمایش پرتال دفتر ازدواج و طلاق در وب سایت دادنام به مدت 6 ماه قیمت به تومان

350000

 


تبلیغات در صفحه اول:

سرویس تبلیغات در صفحه اول (حاشیه سمت چپ) وب سابت دادنام بصورت یک ماهه قیمت به تومان

800000

 


تبلیغات در صفحه داخلی

تبلیغات در صفحه های داخلی وب سابت دادنام (حاشیه سمت راست) بصورت یک ماهه قیمت به تومان

400000

 


تبلیغات در بنر اصلی

تبلیغات در بنر اصلی وب سابت دادنام(قسمت فوقانی،تمام صفحات) بصورت یک ماهه قیمت به تومان

1000000

 


پکیج تبلیغات دادنام 1+

نمایش پرتال وکیل + معرفی در صفحه اول وب سایت دادنام به مدت یک ماه قیمت به تومان

900000

 

 

شماره کارت:

6221061059665804 بانک پارسیان 

به نام :محمدرضا مولائی

 

 

دادنام نیازمندی حقوقی ایران

معرف بهترین:وکیل،کارشناس رسمی دادگستری،دفتر ازدواج و طلاق،دفتر اسناد رسمی،مشاور حقوقی

 

 

 

پیوندها

اطلاعات

حساب کاربری من

خدمات مشتریان

تماس با ما