نمونه قراردادهای ساختمانی


نمونه قرارداد گودبرداری
نمونه قرارداد گودبرداری
2 سال پیش

این قرارداد در تاریخ بین آقای به نشانی و تلفن که از این قرارداد کارفرما نامیده می شود و از یکطرف وآقای فرزند به شماره شناسنامه صادره از و تلفن که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد....

پیوندها

اطلاعات

حساب کاربری من

خدمات مشتریان

تماس با ما